dimecres, 19 de desembre de 2007

El Cercle d’Estudis Sobiranistes respon a l’ús partidista i erroni per part del Senador Daniel Sirera d’un Informe del Cercle Estudis sobiranistes

NOTA DE PREMSA

19/12/2007

El Cercle d’Estudis Sobiranistes respon a l’ús partidista i erroni per part del Senador Daniel Sirera d’un Informe del Cercle en el debat de reprovació de la Ministra Álvarez al Senat

I.- En el dia d’avui publica La Vanguardia en la pàgina 13 una crònica signada per Jaume V. Aroca sota el títol “El Senado reprueba a Álvarez”, on s’afirma:

“Más raro todavía, Sirera utilizó, para rebatir la desinversión denunciada por los tres grupos abstencionistas, un gráfico elaborado por el Centre d’Estudis Sobiranistes donde se constata –así lo afirmó él- que, en realidad, el gobierno del PP benefició más a Catalunya que el de Rodríguez Zapatero.”

En aquest sentit, el patronat del Cercle d’Estudis Sobiranistes vol aclarir que no és cert, contra el que el Senador del PP, Daniel Sirera, va afirmar ahir, que de l’Informe del Cercle d’Estudis Sobiranistes pugui extreure’s aquesta extravagant constatació, que només correspon al Senador Sirera. Transcrivim la part pertinent de l’Informe del Cercle d’Estudis Sobiranistes:

En aquesta secció presentem la sèrie que mostra quin ha estat el percentatge de la inversió real territorialitzable que ha invertit l’Estat a Catalunya en els darrers 10 anys. Les xifres corresponent a la inversió pressupostada.

Com es pot observar la inversió de l’Estat a Catalunya ha estat sempre molt inferior al percentatge que representa el PIB de Catalunya respecte al PIB de l’Estat espanyol, el 18’5 pel cap baix. Més encara, la inversió de l’Estat a Catalunya no ha arribat cap any ni tan sols a ser equivalent al percentatge que representa la població de Catalunya sobre el total estatal (al voltant del 16%). Així, les inversions pressupostades de l’Estat per habitant han estat sempre inferiors a la mitjana de l’Estat, Catalunya inclosa.

Pel que fa a la inversió efectivament executada a Catalunya ha estat sempre molt inferior a la pressupostada. En l’estudi presentat per Foment del Treball Nacional el novembre del 2007, la mitjana d’execució del període 2002-2006 del Ministeri de Foment és del 74,2%, essent el 2003, curiosament l’any on la inversió pressupostada a Catalunya fou la més alta, de només el 69,8%.

Quadre 1

Font: Pressupostos Generals de l’Estat (la dada de 2008 correspon al Projecte de Pressupostos Generals de l’Estat). Nota: Inversió pressupostada. El percentatge d’execució se situa per sota del 75% anual.

II.- Per tant, com resulta de l’Informe del Cercle d’Estudis Sobiranistes, la inversió real no és la pressupostada, sinó l’executada, la que efectivament es fa en la realitat i no en el paper del BOE. És aquesta la que s’ha d’analitzar per comprovar si és certa l’afirmació del Senador Sirera, “el gobierno del PP benefició más a Catalunya que el de Rodríguez Zapatero”. Si creuem les dades de l’Informe del Cercle d’Estudis Sobiranistes amb les de l’Informe de Foment del Treball Nacional, ambdós de novembre de 2007, que s’acompanyen, resulta que el percentatge d’execució de la inversió de l’Estat pressupostada a Catalunya és:

2002: 76’7%

2003: 69’8%

2004: 70’4%

2005: 75’3%

2006: 78’7%

Aplicant aquests percentatges d’execució a la inversió pressupostada resulta que la inversió real de l’Estat a Catalunya és:

2002: 11’8%

2003: 11’1%

2004: 11’0%

2005: 11’7%

2006: 11’5%

Cal recordar que el percentatge del PIB català en el del total de l’Estat és el 18’5% pel cap baix.

III.- Conclusions del Cercle d’Estudis Sobiranistes:

- Els governs espanyols del PP i del PSOE maltracten per igual Catalunya, espoliant-la fiscalment: els del PP pressuposten més i executen menys, i els del PSOE pressuposten menys i executen més. El resultat és el mateix.

- Sense Estat, Catalunya no té futur. Amb l’Estat a la contra, no té ni present.

Catalunya, 19 de desembre de 2007

*Per a qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a:

Roger Albinyana

Director

Cercle d’Estudis Sobiranistes

Gran Via de les Corts Catalanes, 583, 6è pis

e-mail: roger.albinyana@cercleestudissobiranistes.cat

telèfon: (+34) 93.306.35.41